Újra a Bíróságon

„Civil szervezetek eszközbeszerzése” célterületre 2011. november 15. napján benyújtott pályázatunk kapcsán a Kaposvári Bíróság egyszer már jogellenesenek minősítette az MVH által ebben a tárgykörben hozott határozatát, amelyet az új eljárás kötelezés ellenére ismét – véleményünk szerint – jogellenesen elutasított ismét. Alapítványunk célkítűzései között szerepel többek között a jog érvényesítése, ezért újra felülvizsgálati kérelmet adtunk be, bízva a jogellenes állapot megszüntetésében.