EGT / Norvég Civil Alap pályázatot adtunk be

Környezetvédelem- tudatos fogyasztás közös érdek! A környezeti elemek közül a víz a környezeti kommunikációban és környezeti nevelésben az őt megillető súlynál jóval kisebb szerepet kap. A világban a vízkészletek kimerülés és/vagy elszennyeződése súlyos és egyre súlyosabb probléma. Ismerve Magyarország 164 liter/napos fogyasztását, láthatjuk, hogy hazánk is a pazarló országok közé tartozik, a fenntartható fejlődés elvárásainál több mint háromszor nagyobb vízfogyasztásával. Bár a fajlagos vízkészlet szempontjából az ország rekordernek számít Európában, ha a nagy folyóktól távol eső területeket nézzük, akkor csupán 600 [...]

Tovább »

Turisztikai pályázatot adtunk be

"Borkultúra bemutató épület” címen az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatás kiírásra pályázatot adtunk be. A fejlesztés célja a borturizmushoz és agroturisztikához kapcsolódik. Célunk a térség borászatának, borainak bemutatása, agroturisztikai hagyományainak életbentartása és továbbvitele.

Tovább »

Átadtuk új irodaházunk

A 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének pályázati felhívására beadott irodaház felújítási kérelmünk alapján elkészült új irodaházunk, melynek műszaki átadása megtörtént. Önrészből próbáljuk megoldani azokat a még szükséges munkálatokat, amelyek ebben a pályázatban nem fért már bele, hogy kellemes, megújult környezetben várjuk ügyfeleinket, partnereinket – minden segítségre várót. 

Tovább »

TÁMOP pályázatok megvalósításában segítünk

Szervezetünk több TÁMOP pályázat keretén belül 2013. júliusától együttmüködik más civilszervezettel, amelynek keretében több előadás megtartására vállalt magára. Előadások témája részben lefedi azokat a témákat, amelyekkel szervezetünk az alapítóokirata szerint foglalkozni kíván, így többek között környezettudatos témák, környezetvédelem, víztakarékosság, hagyományőrzés és ismeretterjesztés.

Tovább »

Sikeres védekezés - TÁMOP - 1.4.1-12/1

NFÜ Jogi Főosztály elfogadta fellebbezésünket. Szervezetünk jóhiszeműen járt el akkor, amikor az NFÜ által biztosított kitöltő program által felajánlott automatizmusba bízva frissítette a kitöltőprogramot, illetve tekintettel arra, hogy a tapasztalat is azt mutatta, hogy ha egyszer már magától frissített, joggal feltételezhettük és okkal bízhatunk abban, hogy ha más alkalommal frissül a kitöltő program – akkor azt a beadás előtt egy nappal való ily módon történő leellenőrzésével helyesen járunk el. Az NFÜ elismerte, hogy „az elektronikus kitöltőprogram hibája miatt jogtalan hátrányt [...]

Tovább »

Új pályázatunk: TÁMOP - 1.4.1-12/1 Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével

Reményeink szerint pályázatunkkal 3 hátrányos helyzetű fiatalt tudunk majd foglalkoztatni. A fiatalok az egyik, a válság által leginkább érintett csoport, akikre kiemelt figyelmet kell fordítani. Magyarországon is érezhető a globális válság hatása a fiatalok foglalkoztatása és munkanélkülisége tekintetében: a munkaerő-kereslet jelentős visszaesése a munkaerő- piacra belépni szándékozó fiatalok elhelyezkedési esélyeit rontotta. Mivel a szakképzettséggel rendelkező regisztrált pályakezdő álláskeresők elhelyezkedésének egyik legnagyobb akadálya továbbra is a munka világában szerzett munkatapasztalat hiánya, ezért a Kormány fontosnak tartja, hogy a fiatalok a végzést [...]

Tovább »

Új pályázatunk: EGT / Norvég Civil Támogatási Alap Komplex áldozatvédelmi központok fejlesztése - NCTA-2013-1367-M1

Szervezetünk területileg minél szélesebb körben szeretne, olyan közösségekkel együttműködni, akiknek szintén fontos ez a különösen jelentős társadalmi probléma. Szeretnénk átadni azon tudásunkat és tapasztalatainkat, amit a jogvédelem és áldozatvédelem terén az évek alatt szereztünk. Szervezeteket, helyi közösségeket szeretnénk támogatni, hogy az adott településeken (ikszt), civil áldozatvédelmi irodák kerüljenek kialakításra. Szeretnénk segítséget nyújtani, hogy a létrehozott civil áldozatvédelmi irodák hosszútávon és magas szakmai színvonalon működhessenek. Célunk, hogy a bevont szervezetekkel megosszuk tudásunkat és előadásokat tartsunk. Szeretnék támogatni partnereinket a civil áldozatvédelmi irodák [...]

Tovább »

IKSZT – Ordacsehi – újra Bíróságon

2. alkalommal nyertük meg az általunk kezdeményezett - MVH közigazgatási határozatának bírósági felülvizsgálatát, az mindkét alkalommal jogellenesnek állapította meg a Bíróság a hozott határozatot. Egy zsáktelepülésen élők fontos reménysége 1 ponton múlik, amelynek a támogatási összege az MVH beláttása nélkül felhasználás nélkül megy vissza az Európai Unióba, ahelyett, hogy munkahelyet teremtene, a település kulturális életét pezsdítené

Tovább »

Újra a Bíróságon

„Civil szervezetek eszközbeszerzése” célterületre 2011. november 15. napján benyújtott pályázatunk kapcsán a Kaposvári Bíróság egyszer már jogellenesenek minősítette az MVH által ebben a tárgykörben hozott határozatát, amelyet az új eljárás kötelezés ellenére ismét – véleményünk szerint – jogellenesen elutasított ismét. Alapítványunk célkítűzései között szerepel többek között a jog érvényesítése, ezért újra felülvizsgálati kérelmet adtunk be, bízva a jogellenes állapot megszüntetésében.

Tovább »

Újabb sikeres pályázat!

Örömmel tudatjuk, hogy Szervezetünk a helyi leader csoport kiírásán a “Civil szervezetek infrastrúktúra fejlesztése” célterületen 9.200.000,- Ft támogatásban részesült. Szervezetünk elkezdte a projekt előkészítését.

Tovább »

1 2 3