EGT / Norvég Civil Alap pályázatot adtunk be

Környezetvédelem- tudatos fogyasztás közös érdek!

A környezeti elemek közül a víz a környezeti kommunikációban és környezeti nevelésben az őt megillető súlynál jóval kisebb szerepet kap. A világban a vízkészletek kimerülés és/vagy elszennyeződése súlyos és egyre súlyosabb probléma. Ismerve Magyarország 164 liter/napos fogyasztását, láthatjuk, hogy hazánk is a pazarló országok közé tartozik, a fenntartható fejlődés elvárásainál több mint háromszor nagyobb vízfogyasztásával.

Bár a fajlagos vízkészlet szempontjából az ország rekordernek számít Európában, ha a nagy folyóktól távol eső területeket nézzük, akkor csupán 600 köbméter víz jut egy lakosra, ami a súlyos vízhiánnyal egyenértékű. Hazánk vízföldrajzi és vízháztartási sajátosságai egyediek: a lefolyástalan vagy elöntésnek kitett területek aránya igen nagy. Az árvizek és belvizek által veszélyeztetett terület eléri az ország területének 50%-át, amely európai összevetésben kimagasló érték. A felszín alatti vizek kihasználtsága egyenlőtlen. Az Alföldön már most 70%-os a kihasználtság, de mivel az éghajlatváltozás miatt kevesebb beszivárgó csapadék fogja pótolni a kitermelt vízbázisokat, a készletek akár a felére is csökkenhetnek.

Fontos a szennyezésmentes vízkészletek megőrzése. Ennek elérésére sok területen lehetséges lépéseket tenni, így a konkrét ismeretek átadásán kívül rendkívül fontos egy általános attitűd átadása és azok az ismeretek, amelyek képessé teszik a célcsoportot, hogy a vizek védelmének problémáját a maga komplexitásában ismerje meg. A vízvédelem fontosságának ismertetése és annak  védelmi lehetőségeinek kivitelezése napjainkban már rendkívüli prioritást kell, hogy élvezzen.

Alapítványunk a problémák kezelésének érdekében alapvető viselkedésváltozási célok tűzött ki:

  • Víztakarékos megoldások alkalmazása (közvetlen víztakarékosság az egyszerű viselkedésváltozástól a technológia-intenzívebb megoldásokig, illetve közvetett víztakarékosság a kisebb vízlábnyomú termékek tudatos vásárlásán keresztül)

Az ehhez szükséges szemléletformálási célok:

  • A célcsoport körében széles körben ismertté váljon a fogyasztó magatartás és a víz mint környezeti elem kapcsolata.
  • A célcsoport körében ismertté váljanak az alternatív viselkedésminták környezeti hatásaival kapcsolatos információk.
  • A célcsoport megismeri az alternatív viselkedésminták használatához szükséges praktikus tudást, képességeket.
  • A célcsoport megismeri az alternatív viselkedésmintákhoz kapcsolódó pénzügyi előnyöket.
  • A célcsoport motiválttá válik arra, hogy a számára elérhető alternatív viselkedésmintákat a gyakorlatban is alkalmazza.

Bízunk abban, hogy a  célcsoport szemléletváltása, egy életen át tartó fenntartható életmódváltás. A környezeti attitűd kiterjesztése cselekvéssé. A fiatalok egzisztenciájuk kiépítésekor nagyobb arányban fogják használni az alternatív technológiai megoldásokat. A vízhasználat (illetve vízszennyezés) és ehhez kapcsolódóan az energiahasználat, illetve hulladéktermelés csökkenni fog.