2013

Szervezetünk év elején sikeres védekezést nyújtott be a  TÁMOP – 1.4.1-12/1 pályázat kapcsán. NFÜ Jogi Főosztály elfogadta fellebbezésünket. Szervezetünk jóhiszeműen járt el akkor, amikor az NFÜ által biztosított kitöltő program által felajánlott automatizmusba bízva frissítette a kitöltőprogramot, illetve tekintettel arra, hogy a tapasztalat is azt mutatta, hogy ha egyszer már magától frissített, joggal feltételezhettük és okkal bízhatunk abban, hogy ha más alkalommal frissül a kitöltő program – akkor azt a beadás előtt egy nappal való ily módon történő leellenőrzésével helyesen járunk el. Az NFÜ elismerte, hogy „az elektronikus kitöltőprogram hibája miatt jogtalan hátrányt szenvedtünk”. Ennek ellenére egy későbbi levél kapcsán arról tájékoztattak minket, hogy bár pályázatunk szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban. Pályázatunk tartaléklistára került.

Szervezetünk több TÁMOP pályázat keretén belül 2013. júliusától együttmüködik más civilszervezettel, amelynek keretében több előadás megtartására vállalt magára. Előadások témája részben lefedi azokat a témákat, amelyekkel szervezetünk az alapítóokirata szerint foglalkozni kíván, így többek között környezettudatos témák, környezetvédelem, víztakarékosság, hagyományőrzés és ismeretterjesztés.

A 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének pályázati felhívására beadott irodaház felújítási kérelmünk alapján elkészült új irodaházunk, melynek műszaki átadása megtörtént. Önrészből próbáljuk megoldani azokat a még szükséges munkálatokat, amelyek ebben a pályázatban nem fért már bele, hogy kellemes, megújult környezetben várjuk ügyfeleinket, partnereinket – minden segítségre várót.

2013. decembere turisztikai pályázat előkészítésével ment el. "Borkultúra bemutató épület” címen az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatás kiírásra pályázatot adtunk be. A fejlesztés célja a borturizmushoz és agroturisztikához kapcsolódik. Célunk a térség borászatának, borainak bemutatása, agroturisztikai hagyományainak életbentartása és továbbvitele.

EGT / Norvég Civil Alap pályázat elékészítése érdemel még említést 2013 évre vonatkozóan. A környezetvédelem- tudatos fogyasztás közös érdek!  Alapítványunk a problémák kezelésének érdekében alapvető viselkedésváltozási célok tűzött ki:

 • Víztakarékos megoldások alkalmazása (közvetlen víztakarékosság az egyszerű viselkedésváltozástól a technológia-intenzívebb megoldásokig, illetve közvetett víztakarékosság a kisebb vízlábnyomú termékek tudatos vásárlásán keresztül)

Az ehhez szükséges szemléletformálási célok:

 • A célcsoport körében széles körben ismertté váljon a fogyasztó magatartás és a víz mint környezeti elem kapcsolata.
 • A célcsoport körében ismertté váljanak az alternatív viselkedésminták környezeti hatásaival kapcsolatos információk.
 • A célcsoport megismeri az alternatív viselkedésminták használatához szükséges praktikus tudást, képességeket.
 • A célcsoport megismeri az alternatív viselkedésmintákhoz kapcsolódó pénzügyi előnyöket.
 • A célcsoport motiválttá válik arra, hogy a számára elérhető alternatív viselkedésmintákat a gyakorlatban is alkalmazza.

Bízunk abban, hogy a  célcsoport szemléletváltása, egy életen át tartó fenntartható életmódváltás. A környezeti attitűd kiterjesztése cselekvéssé. A fiatalok egzisztenciájuk kiépítésekor nagyobb arányban fogják használni az alternatív technológiai megoldásokat. A vízhasználat (illetve vízszennyezés) és ehhez kapcsolódóan az energiahasználat, illetve hulladéktermelés csökkenni fog.

2012

Szervezetünk 2012 évi leganagyobb projektje „Víztakarékossági rendezvénysorozat” KEOP - 6.1.0.B-11- 2011-0058 volt, amelyet a pályázatban foglaltak alapján megvalósítottunk és sikeresen elszámoltunk. „Víztakarékossági rendezvénysorozat” címmel a Somogy Megyei Ifjúsági Jogvédő Közhasznú Alapítvány kampányt szervezett 2012-ben felsőoktatási intézményben hallgatók részére az Új Széchényi Terv keretében, mely 24.829.437,-Ft támogatással valósult meg. A rendezvénysorozat célja a vízhasználattal összefüggő fenntarthatósági problémák ismertetése, tudatosítása, szemléletmód-váltás, és a nem fenntartható viselkedésminták megváltoztatására irányuló kampánytevékenység volt. A projektkampány két fő elemre épült. Az első fázisban a felsőoktatási intézményeken a víztakarékosság témájával kapcsolatos előadások kitelepült rendezvényei kerültek megtartásra. Az előadások témája lefedte a vízhasználatot, víztakarékosságot, vízszennyezést, az árvízvédelmet, ivóvíz-védelmet, a termékek előállításának vízlábnyomát és az ehhez kapcsolódó tudatos vásárlást. Második fázisban az interaktív részvételt is biztosító vetélkedő került megrendezésre, mely a víztakarékosság témakörében megírt pályamunkák benyújtását jelentette. A vetélkedőn a résztvevők feladata az volt, hogy a saját oktatási intézményük kampuszára vonatkozóan készítsenek egy tanulmányt arról, hogyan lehet a vízfelhasználást csökkenteni, illetve a vizek szennyeződését megelőzni.

A vetélkedő célja a hallgatóság aktív bevonásának elérése volt, mellyel a pályázók

 • megismerhették az épületek víztakarékossági, szennyezési helyeit, az ökotérképezés módszereit;
 • bővült a víztakarékossági lehetőségekre vonatkozó ismeretük;
 • valós pénzügyi megtakarításokat a gyakorlatban, a saját életükre vonatkozóan tudnak majd kamatoztatni;
 • a megszerzett ismeretekkel energiát, vizet és pénzt takaríthatnak meg;
 • növeli a fenntartható életmód iránti elkötelezettséget.

Szervezetünk MVH-hoz beadott Leader pályázatai közül egy volt csak sikeres, 9.200.000,- Ft-t nyert szervezetünk irodaháza felújításához, amelyet 2013-ban fog megvalósítani.

2012-ben elkészült szervezetünk új honlapja, amely minden korábbi projektünk leírását tartalmazza.

Pályázatot adtunk be a TÁMOP-5.6.1.B-12/2 A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése c. pályázati felhívásához. „Az ártatlanság védelme” című pályázatot adott bűnmegelőzéssel kapcsolatos pályázati kiírásra.  Alapítványunk  célja, hogy szakemberek segítségével 2 középiskolán keresztül eljussunk és ezáltal, segítséget nyújtsunk 900 gyermeknek és 30 pedagógusnak. A gyermekek számára egy éven keresztül három alkalommal történne a rendőrség bevonásával bűnmegelőzési és áldozatvédelmi előadás. A pedagógusok egy éven keresztül négy alkalommal vennének részt egy speciális oktatáson, amit a rendőrség és különböző szakemberek tartanának. Alapítványunk  számára a bűnmegelőzés, olyan folyamatos és strukturált együttműködés vagy eseti kezdeményezés, amely hozzájárul a bűnözés mennyiségi és minőségi visszaszorításához. Alapítványunk  rövid és hosszú távú célja, hogy a projektünk hatással legyen a bűnalkalmak számának, a bűnokok hatásának, az áldozattá válás kockázatának csökkentésére. Tervezzünk a gyermekekkel és a pedagógusokkal névtelenül kitöltetni egy viktimizációs és önbevalláson alapuló kérdőívet. A kérdőív célja egy olyan szociológiai kutatás, felmérés, ami tartalmazná a bűncselekmények jellemzőit, elkövetés idejét és helyét, áldozatok jellemzőit, a cselekmény kihatását, valamint a rendőrséghez fordulás mintáit, a bejelentés megtételének, illetve elmaradásának az okait. Kutatásunk célcsoportja a 14-18 éves korosztály. Ezen korosztály körében végzett kutatások esetében lényeges befolyásoló tényezők lehetnek az életkori sajátosságok

 Az iskolákkal és a fonyódi rendőrséggel együttműködve „az iskola rendőre program” keretében szeretnénk egy nyíltnapot szervezni, ahol megismerkedhetnek a rendőrség munkájával, eszközeivel (rendőrautó, rendőrkutya) és részt vesznek egy interaktív bemutatón. Alapítványunk  szakemberei a bűnmegelőzési és az áldozatvédelmi prevenciót, mint tematika, mint célcsoport szerint két részre bontja. Az elsődleges célcsoportunk a gyermekek, mivel a 2012-es év a gyerekbarát igazságszolgáltatás jegyében zajlik, ezért különösen nagy hangsúlyt fektetnénk a bántalmazott gyermekek rehabilitációjának elősegítésére is. Két középiskolát kerestek meg az Alapítványunk  munkatársai. A projekt rövid bemutatását követően született egy 1 évre szóló együttműködési megállapodás. 

2011 – KEOP – Az ökológiailag fenntartható fogyasztás - közös érdekünk”

A Somogy Megyei Ifjúsági Jogvédő Közhasznú Alapítvány „Víztakarékossági rendezvénysorozat” c. projektet szervez az alábbi kampány keretében: „Az ökológiailag fenntartható fogyasztás - közös érdekünk” A rendezvénysorozat célja a vízhasználattal összefüggő fenntarthatósági problémák ismertetése, tudatosítása, szemléletmód-váltás és a nem fenntartható viselkedésminták megváltoztatására írányuló kampánytevékenység.

A projektkampány két fő elemre épül: Az első fázisban a felsőoktatási intézményeken a témával kapcsolatos előadások kitelepült rendezvényei kerülnek megtartásra. Második fázisban az interaktív részvételt is biztosító vetélkedő kerül megrendezésre, mely a víztakarékosság témakörében megírt pályamunkák benyújtását jelenti.
Az előadások megtartásával a diákok további – a pályamunkájukhoz felhasználható - ismeretekben és a tudás megszerzésében részesülnének a víztakarékosság témájában.

Pályázat száma: KEOP-6.1.0/B/11-2011-0058
A projekt címe: "Víztakarékossági rendezvénysorozat", mely „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)” felhívásának egyik pályázati nyertese.
Projekt rövid összefoglalója: A „Víztakarékossági rendevénysorozat” c. projekt keretében 7 magyarországi felsőoktatási intézményben helyszínenként 4 előadás kerül megtartása. Az előadások meghívottjai az intézmény hallgatói. Ezen intézmények hallgatói egy meghirdetett vetélkedőn is indulhatnak, mely egy beadandó pályamunka elkészítését jelenti. Témája, hogy „Hogyan lehet a vízfelhasználást csökkenteni, illetve a vizek szennyeződését megelőzni?”, melyet a saját oktatási intézményének kampuszára vonatkozóan kell elkészíteni.
A rendezvénysorozat célja a vízhasználattal összefüggő fenntarthatósági problémák ismertetése, tudatosítása, szemléletmód-váltás és a nem fenntartható viselkedésminták megváltoztatására írányuló kampánytevékenység.
Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2012. január 19.
Elfogadott projekt összköltség: 26 136 250,-Ft
Megítélt támogatás: 24 829 437,-Ft

2011

Még 2012. Októberében értesültünk, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium jóvoltából K-36-10-00451 X azonosítószámon újabb izzópályázatot nyertünk. A projekt keretén belül szervezetünk az érdemi munkát a támogatási összeg átutalása után 2010. december 9-én tudta elkezdeni. A ténylleges megvalósítás azonban 2011-et érintette. Izzóbeszerzési forrás felkutatása során majdnem 6 árajánlat közül, miután árban hasonló ajánlatok érkeztek, szervezetünk kuratóriuma az egyéb plusz szolgáltatások, minőségi tényezők alapján a legkedvezőbbet igyekezet kiválasztani.

A nyertes Get Kft mellett szólt, hogy helyi vállalkozó, aki ugyanazon minőségi követelmények és árszínvonal mellett olyan egyéb plusz szolgáltatásokat nyújtott, mint segítség az izzók ideiglenes tárolásában (raktárhelység-logisztikai bázis biztosítása), minőségi kifogások teljes ügyintézének átvállalása a későbbiekre helyi márkaboltjába (fontosnak tartottuk, hogy a későbbiekben ne szervezetünket terheljék ezek a plusz feladatok, és az igényjogosultak is gyorsan-egyszerűen juhassanak a csereizzójukhoz). Az izzók biztosításához a szállítóval szerződést is kötöttünk, amely tartalmazza a projekttel és az általa biztosított izzókkal kapcsolatos minden elvárásunkat, garanciákat. A 2084 db izzót 1040 Ft nettó darabáron, összesen bruttó 2.709.200 Ft-ért biztosította. A különbözetet az Alapítvány saját forrásból, önerőként tette hozzá, ideiglenesen megfínanszírozva a visszatartott támogatási összeget. A szerződés aláírásakor előlegszámlát állított ki, amit a projekt leszállítása után végszámlára cseréltünk. A pályázat elbírálása és annak elhúzódása miatt a támogatás egy olyan időszakba érkezett meg, amikor a Karácsony – újév nehezítette a kiosztást, ezért külön hálásak voltunk, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium a kiosztás időszakát 30 nappal eltolta, tekintettel a körülményekre. A projekt vége jelen esetben az izzók Pécsre történő leszállítását jelentette, ami 2011. február 07-én történt meg.

A támogatási összeg számlánkra történt megérkezése után a beszerzési szerződések aláírása után szervezetünk nekiállt a benyújtott izzók kiosztásának megszervezéséhez. Településlista alapján több csoportra tudtuk bontani aktivístáinkat, szervezetünk tagjait és ingyenes segítőinket. Sajnos egyszerre történő átadás nagyon sokszor nem jött össze, módosult – tolódott az időpont, mert nem sikerült elérni az igényjogosultakat, így személyesen kellett lejárni a címeket és kiosztani az izzókat. Aktívistáink munka után, esténként személyesen járták a címeket. Kihasználtuk a kistelepüléseket jellemző információs hálózatokat, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban haladjon a kiosztás. Lehetőleg arra törekedtünk, hogy a kiosztás során minden izzót kioszthassunk, a régi izzókat begyűjtsük és ne legyen szükséges más alkalommal, más időpontban újra adott településre látogatni, mert a a szervezetünk által pályázatban vállalt 14 település, ha mindenhova csak kétszer-háromszor kell visszaláttogatni, irreálisan nagy terhet jelentett volna szervezetünkre tekintve, hogy két hónap állt rendelkezésünkre a projekt lebonyolítására.

Aktivistáink, segítőink az Alapítvány lógozott polóiban, sapkáiban végezte a kiosztást, illetve kinyomtatott VM logót jól látható helyre felfüggesztettük. Az átadás során tájékoztattuk az átvevőket, hogy a projekt a VM jóvoltából és támogatásával valósult meg illetve a környezetvédelem fontosságáról és minden olyan egyéb tényezőről, amik ugyan az átvételi nyílatkozaton is szerepeltek, de szóbeli felhívást is fontosnak tartottuk. Alapítványunk honlapján közleményt tettünk közre a nyertes pályázatunkról, ahol szintén külön megjelöltük a Támogató Szervezetet. Több szervezettel összefogva, külön újságcikket jelentettünk meg a Somogy Megyei Hírlapba.

Projektünk 102 nagycsaládost kerestünk fel, amely során az igényelt 2084 db energiatakarékos izzó került átadásra és ugyanennyi, 2084 db használt izzót vettünk át, és adtunk le a Pécsen a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen.

A pályázatunk megvalósítása során 4 családot nem értünk el többszöri próbálkozásra sem. Valószínűsíthetően elköltöztek, hiszen pályázatunkat több, mint 7 hónappal ezelőtt adtuk be. A környék polgármesteri hivatalaitól, szociális munkásaitól - akikkel együttmüködtünk a kiosztások során - kértünk segítséget, hogy javasoljanak nagycsaládos szintén igényjogosult családokat, akik korábban nem vettek részt izzócsere pályázatban. A kieső nagycsaládosok helyett ők kapták meg a nyertes izzódarabszámokat.

2010-ben beadott KEOP-6.1.06B/09-2010-0114 kódon futó pályázatunk sajnos az alapos, több hónapos előkészítés ellenére elutasításra került.

2011. februárjában értesültünk róla, hogy NCA-DD-11-0482 számon benyújtott NCA pályázatunk 690.000,- Ft támogatást nyert, amivel működéssel kapcsolatos költségeinket fedeztünk. Irodánk bérlete, könyveléssel kapcsolatos költségeinket számoltunk el elsősorban. A páylázattal sikeresen elszámoltunk.

2011. nyarán több partner civil szervezet rendezvényén vettünk részt, mint meghívott. Így többek között szervezetünk képviseltette magán a Zöld Kultúra Egyesület által szervezett “Kisberényi Olimpia” nevű rendezvényen, valamint a Határon Túli Magyarokért Közhasznú Egyesület “Lovasparádé” elnevezésű rendezvényén.

2011. május 10-én keresetlevelet adtunk be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága alperes ellen a Fővárosi Bíróságra IKSZT pályázatunk támogatási kérelmét elutasító közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti ügyben. Bár 2012-ben már, de a bírósági pert szervezetünk megnyerte és új eljárásra kötelezte az eljáró hatóságot.

2011. szeptemberében felügyeleti szervünk, a Somogy Megyei Főügyészség felülvizsgálatra kért be tölünk anyagokat, amiket pár apró hiánypótlást eltekintve rendben találták iratainkat, a vizsgálatnak megfeleltünk.

2011. decemberében szervezetünk KEOP-6.1.0/B/11-2011-0058 azonosítószámon 26.136,- e Ft-t nyert környezetvédelemmel kapcsolatos tudományos előadások egytemeken/főiskolákon való megszervezésére. A pályázatban meghatározott intézményekben megtartandó rendezvényen 4 előadó tart előadásokat a víztakarékosságról. Az előadások tartalma lefedi a vízhasználatot, víztakarékosságot, vízszennyezést, az árvízvédelmet, ívóvíz-védelmet, a termékek előállításának vízlábnyomát és az ehhez kapcsolódó tudatos vásárlást. Szervezetünk felkérésére több korábbi környezetvédelmi miniszter, MTA tag fogadta el projektben való résztvételét.

2011. novemberében több LEADER IV. tengelyes pályázatot adtunk be:

Rendezvényeszköz pályázatot adtunk meg. Esetleges nyertesség esetén fejlesztésünk során rendezvényeink megszervezését segítő eszközök kerülnének beszerzésre, többek között egy 200 nm-es rendezvénysátor, 50 db sörpad garnitúra, mobil áramfejlesztő generátor és egy laptop.

Korábbi sikeres pályázatunk folytatásaként a Netrekész páylázatunkat szeretnénk Leader forrásból újra megvalósítani. Fejlesztésünk során főleg civil szervezet képviselőinek, de természetesen minden érdeklődő számára elérhetővé szeretnénk tenni képzési programunkat. A képzésen való részvétel ingyenes lesz, amelynek a végén, annak elvégzéséről oklevelet adunk át. Képzésünk fő célja, hogy az olyan embereket, akik kevesebb tapasztalattal vagy egyáltalán nem rendelkeznek számítástechnikai képzetséggel/tapasztalattal, azoknak megmutassuk az internet világát, valamint az e-ügyintézés alapvető lehetőségeit. Teljes körű képzést nem tudunk nyújtani ugyan, de a képzésen részt vevők olyan alapvető ismereteket kapnak, amelyek alapján már saját tapasztalati úton tudják kezelni, fejleszteni tudásukat.

2010

Alapítványunk a Miniszterelnöki Hivatal pályázati lehetőségén 2 millió Ft elnyerésével részt vett a pénzügyi válság hatásainak enyhítésében. A Somogy Megyei Ifjúsági Jogvédő Közhasznú Alapítvány a projekt megvalósításával a térségben egyre erőteljesebben úrrá levő pénzügyi gazdasági válság kezelésének lehetséges módszereit kívánta az érintettek széles köréhez eljuttatni, megfelelőképpen reagálva ezzel a nem várt, külső tényezők hatására kialakult gazdasági körülményekre. A pályázatunkban bemutatott elképzeléseink szerint 20-40 perces ismereterjesztő műsorok kerültek elkészítésre és terjesztésre, melyek során szakemberek tolmácsolásával, aktív bevonásával a vizuális megjelenést szolgáló, a lényeget szemléltető, közérthető példákkal kerül részletes elemzésre a kialakult gazdasági helyzet ok-okozati összefüggései, valamint a különböző helyzetek lehetséges kezelésének, megoldásának módszerei. A filmek elkészítésében több civil szervezet együttműködött, ezzel is erősítve a partneri kapcsolatainkat és erősítve a térségi civil partnerséget. Az elkészített filmek szakmai előadások anyagaiban olyan szakértőket kívántunk megszólaltatni, akik hitelesen vázolják fel a felmerült problémákat és az arra adható megoldásokat. 3 kisfilm készült a projekt során, amelyet három TV csatornán adtak le kétszeri ismétléssel. A filmek honlapunkról is letölthetőek.

Annak érdekében, hogy a Somogy Megyei Ifjúsági Jogvédő Közhasznú Alapítvány egységes kommunikációs megjelenése a szakmai partnerei és a programjainak célcsoportjai felé hatékony legyen, kommunikációs stratégiát dolgozott ki. NCA pályázat útján Alapítványunk 400 e Ft támogatást nyert, amelyből egységes arculati, marketing megjelenés elkészítését és bevezetését valósította meg. Első eleme volt pályázatunknak az Alapítvány arculati kézikönyvének megalkotása, egységes logó elkészítése. Ezen kívül 40 db sapkát és 40 db pólót gyártottunk le az Alapítvány logójával ellátva, illetve 2 db molinót készíttettünk. Honlapunkon történt sikeres bevezetés után, ezen egységes arculati megjelenés aktivistáinkon keresztül került bevezetésre, amikor aktivistáink a KVVM pályázatán elnyert 2406 db energiatakarékos izzó csereprogramját bonyolították le a környék településein élő időskorúak és nagycsaládosok köreiben.

Alapítványunk a KVVM által kiírt izzócsere pályázaton összesen 2.880 e Ft támogatást nyert, amelynek keretei között 2.406 energiatakarékos izzót cseréltünk le, több mint 34 településen. A projekt keretén belül szervezetünk az érdemi munkát a támogatási összeg átutalása után 2010. május 25-én tudta elkezdeni. Izzóbeszerzési forrás felkutatása során majdnem 6 árajánlat közül, miután árban hasonló ajánlatok érkeztek, szervezetünk kuratóriuma az egyéb plusz szolgáltatások, minőségi tényezők alapján a legkedvezőbbet igyekezett kiválasztani. A támogatási összeg számlánkra történt megérkezése után a szállítás-beszerzési szerződések aláírása után szervezetünk nekiállt a benyújtott izzók kiosztásának megszervezéséhez. Településlista alapján viszont több csoportra tudtuk bontani aktivistáinkat, szervezetünk tagjait és ingyenes segítőinket. Kihasználtuk a kistelepüléseket jellemző információs hálózatokat, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban haladjon a kiosztás. Aktivistáink, segítőink az Alapítvány lógózott pólóiban, sapkáiban, Alapítványunk molinói alatt végezte a kiosztást, ahol kiosztásra került a KVVM által hozzánk eljutatott információs lapok illetve kinyomtatott KVVM logót jól látható helyre felfüggesztettük. Az átadás során tájékoztattuk az átvevőket, hogy a projekt a KVVM jóvoltából és támogatásával valósult meg, illetve a környezetvédelem fontosságáról és minden olyan egyéb tényezőről, amik ugyan az átvételi nyilatkozaton is szerepeltek, de szóbeli felhívást is fontosnak tartottuk. Projektünk során az igényelt 2.406 db energiatakarékos izzó került átadásra és ugyanennyi, 2.406 db használt izzót vettünk át, és adtunk le a Pécsen a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen.

Alapítványunk sikeresen, 1.500 e Ft pályázati forrást nyert a KVVM-től „Víz – Közös értékünk, határok nélkül” című projektjére, amelynek keretében a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel közösen lebonyolításra került 2010 márciusában egy Konferencia, amelyre számos nagy tekintélyű szakember, egyetemi docens fogadta el a meghívást és tartottak előadásokat. Az egyes blokkok után kérdésekre és szakmai vitára került sor, így a hallgatóság interaktívan is be tudott kapcsolódni az eszmecserébe. Különösen pozitív fejlemény volt az előadók közti interakció: a katonai és civil szakma képviselőinek, valamint az akadémiai szféra és a magánszektor képviselőinek párbeszéde, tapasztalatcseréje. Az előadókkal és a hallgatóság több tagjával történt beszélgetések során felmerült, hogy e hiánypótló kezdeményezést egyfajta hagyománnyá fejlesztve legyen folytatása a konferenciának. A szervezők véleménye, hogy folytatásként a környező országok szakembereinek meghívásával tovább növelhető a konferencia szakmaisága, eredményessége. A Konferenciához tartozott egy középiskolai “road-show”, amely keretében több középiskolába juttattuk el előadásokon keresztül a Konferencia eredményeit.

Ennek hatására döntöttük el, hogy indulunk jelen pályázati konstrukción, hiszen a „Víz – Közös értékünk, határok nélkül” című projektünkkel megkezdtük környezetvédelmi, fenntartható életmóddal kapcsolatos tevékenységeinket, és ezzel megalapoztuk jelen projekt megvalósulását is. Ezzel a projekttel szeretnénk ezt az irányvonalat folytatni, hiszen a környezetvédelem napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap, egyre többet beszélünk róla, és nem lehet elég korán elkezdeni a környezettudatosságra való nevelést.

2010 ősszén értesültünk újabb ZBR izzócsere pályázatunk sikeréről, amelynek keretein belül 102 háztartás számára 2084 db hagyományos izzó lecserélését támogatják új hosszú élettartamú, energiatakarékos izzókra. A pályázat szerint a program megvalósításához a Vidékfejlesztési Minisztérium 2.709 e Forintot biztosít. A pályázatot sikeresen megvalósítottuk és elszámoltunk az elért eredményekkel.

2009

Alapítványunk 2009 tavaszán 4 millió Ft-os pályázatot nyert NETREKÉSZ pályázaton. A projekt 5 workshop-ból és 3 db 20 órás képzésből, oktatási terv és oktatási anyag elkészítéséből, valamint a pályázat teljes kommunikációjának megszervezéséből állt. Az oktatások 3 helyszínen, 20 órában. 4 alkalommal, 5 órás turnusokban zajlottak. A projekt célja hátrányos településeken élő elsősorban időskorúak számára az infokommunikációs szolgáltatások és az e-közszolgáltatások népszerűsítése, oktatása, a digitális-kultúra, elektronikus munkakeresés biztosította számos lehetőség mind szélesebb társadalmi-gazdasági körben történő bemutatása, megismertetése és alkalmazásának elsajátítása érdekében. 5 hátrányos helyzetű településen több mint 60 fő vett részt 4 héten át tartó képzési sorozatunkon. A tanfolyam során a hallgatók tájékoztatást kaptak, és alapszinten megismerkedhettek a különböző e-közszolgáltatásokkal. A résztvevők számára teljesen ismeretlen volt ez idáig az interneten, így az internet ilyen irányú felhasználási lehetősége is. A workshopok tapasztalatai, hogy azon inkább a fiatalabb korosztály vett részt. Az oktatáson főleg az idősebb korosztály vett részt, itt a többség szinte semmilyen előképzettséggel nem rendelkezett.

Fő projektünk volt 2009-ben az Ordacsehi Önkormányzattal együttműködve benyújtott IKSZT (Integrált Közösségi Szolgáltató Terek) pályázatunk 2. fordulójának pályázati anyagainak előkészítése, amely hosszas tervezői munkát is magába foglalt. A szakmai koncepción nyugvó projektünk a térségi és civil kezdeményezések számára biztosít működési helyszínt. Ennek érdekében számos térségi civil szervezettel történt kapcsolatfelvétel. Mivel az IKSZT pályázat igen nagy horderejű, amihez elengedhetetlen volt számos szakmai konferencián, kerekasztalon, vitafórumon való részvétel.

A Somogy Megyei Ifjúsági Jogvédő Közhasznú Alapítvány tevékenységi köre és ez által területi lefedettsége a Balaton régión túlmutat, azonban a területi elhelyezkedése és az ott folytatott szakmai tevékenysége révén elsősorban a Balatonra koncentrálódik, melynek eredményeként a térség aktív szereplőjeként részese az itt kialakult társadalmi, szociális és gazdasági helyzetnek egyaránt. Így kerültünk kapcsolatban Gamás Önkormányzatával, akikkel aktív együttműködés keretében az FVM-től Gamás Önkormányzat falunapjának megszervezésére és kommunikációjára 500 e Ft támogatást nyertünk. A program sikeres megvalósítása érdekében a szokványos falunapi rendezvényeken túlmutatva, számos környékbeli településen direkt marketing elemek (szórólap, plakát) felhasználásával, megyei szintű célcsoport elérését újságon, rádión keresztül biztosítottuk.

2008

Működésünk során szervezetünk részt vett a 2008. február 15-én Ifjúsági Közélet Fejlesztésért Alapítvány által megrendezésére került Diák-jogi konferencián. A rendezvényen képviseltük álláspontunkat a közoktatási területen működő szakmai diákjogi diák önkormányzati, diákközéleti témákkal kapcsolatban.

Tagjai lettünk a 2007-2008 során megszervezésre és megalapításra került Dél-Balatoni Helyi Közösségnek, amely szervezet a LEADER program keretein belül vidékfejlesztési programokat valósít meg. Alapítványunk részt vett a „Dél-balatoni LEADER” Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. által készített Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) elkészítésében és társadalmasításában.

Mikulás szolgálat szervezésével. 2008. december 5-én és 6-án 1963 db mikulás csomagot osztottunk ki 22 hátrányos helyzetű település rászoruló gyermekei számára alapítónk támogatásának köszönhetően. Programunkat több éve fenntartjuk a hátrányos helyzetű gyerekek számára.

Ordacsehi Önkormányzattal együttműködve pályázatott nyújtottunk be 2008 őszén az Új- Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. tégelyének intézkedésén belül kiírt Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) cím elnyerésére. A közösségi ház (e-magyarország ponttal, ÚMVP ponttal) a Polgármesteri Hivatal szomszédságában egy elhanyagolt ingatlan felújításával kerül kialakításra.